card
ХҮХРИЙН ХҮЧЛИЙН АГУУЛАХ

ХҮХРИЙН ХҮЧЛИЙН АГУУЛАХ

Хүхрийн хүчлийн агуулах
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
35/10кВ-ын 2х10МВА дэд станц

35/10кВ-ын 2х10МВА дэд станц

35/10кВ-ын 2х10МВА дэд станц
Эхэлсэн: 2022
Дууссан: Үргэлжилж байгаа

Дэлгэрэнгүй
УРВАЛЖИЙН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА-2

УРВАЛЖИЙН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА-2

Урвалжийн агуулахын барилга
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
УРВАЛЖИЙН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА

УРВАЛЖИЙН АГУУЛАХЫН БАРИЛГА

Урвалжийн агуулахын барилга
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
ЦАХИЛГААН БАЙГУУЛАМЖ 5Х4

ЦАХИЛГААН БАЙГУУЛАМЖ 5Х4

Цахилгаан байгууламж 5х4
Эхэлсэн: 2022
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
ЗАСВАРЫН БАРИЛГА

ЗАСВАРЫН БАРИЛГА

Засварын барилга
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН БАРИЛГА

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙН БАРИЛГА

Захиргаа аж ахуйн барилга
Эхэлсэн: 2022
Дууссан: Үргэлжилж байгаа

Дэлгэрэнгүй
ХАНДЛАЛТЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА

ХАНДЛАЛТЫН ЦЕХИЙН БАРИЛГА

Катодын Зэсийн Үйлдвэр Хандлалтын цех барилга
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
ЭЛЕКТРОЛИЗИЙН ЦЕХ БАРИЛГА

ЭЛЕКТРОЛИЗИЙН ЦЕХ БАРИЛГА

Катодын Зэсийн Үйлдвэр Электролизийн цех барилга
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР

КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР

Катодын Зэсийн Үйлдвэр
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дуусаагүй

Дэлгэрэнгүй
10/0.4кВ-н ЦДАШ /2022 он/

10/0.4кВ-н ЦДАШ /2022 он/

10/0.4кВ-н ЦДАШ-н ажил
Эхэлсэн: 2022.03.15
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
35кВ-н ЦДАШ /2022 он/

35кВ-н ЦДАШ /2022 он/

35кВ-н ЦДАШ-н ажил
Эхэлсэн: 2022.03.15
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
“ХҮННҮ-2222” /2020он/

“ХҮННҮ-2222” /2020он/

209-р байрны гадна цахилгаан хангамжийн 0,4кВ-н кабель шугам татах ажил
Эхэлсэн: 2020.10.08
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
“НИСЭХ” /2021он/

“НИСЭХ” /2021он/

101, 102, 106-р байрны дотор цахилгаан угсралтын ажил
Эхэлсэн: 2021.06.15
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй
“КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР” /2020он/

“КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР” /2020он/

Катодын Зэсийн үйлдвэрийн үндсэн дөрвөн барилгын суурь
Эхэлсэн: 2020.02.12
Дууссан: -

Дэлгэрэнгүй