card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ЗЭС ЭРДЭНИЙН ХУВЬ” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилга угсралт
Төслийн нэр: Хүхрийн хүчлийн агуулах
Эхэлсэн: 2021
Дууссан: Дууссан

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд