card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “Хурд Групп” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил: Гадна дотор цахилгаан 
Төслийн нэр: Сансар Гарден 
Эхэлсэн: 2022
Дууссан: Үргэлжилж байгаа

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд