card

Гүйцэтгэсэн төслүүд

Төсөл

  • “ХҮННҮ 2222”, “Нисэх Гарден”, Сансар Гарден төслүүд дээр цахилгаан байгууламжийн угсралт суурилуулалт, гадна дотор цахилгаан хангамжийн ажил одоог хүртэл хийж байна.
  • Зэс Эрдэнийн Хувь ХХК-ийн Катодын Зэсийн үйлдвэрийн түр тэжээлийн шугам,  үйлдвэрийн барилгууд,  цахилгааны угсралт суурилуулалт зэрэг томоохон ажлууд дээр гэрээ байгуулан амжилттай ажиллаж байна.

Гүйцэтгэсэн төслүүд