card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ЗЭС ЭРДЭНИЙН ХУВЬ” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилгын суурийн ажил
Төслийн нэр: Засварын барилга
Эхэлсэн: 2021
Дууссан:

Дууссан

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд