card
“КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР” /2020он/

“КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР” /2020он/

Катодын Зэсийн үйлдвэрийн үндсэн дөрвөн барилгын суурь
Эхэлсэн: 2020.02.12
Дууссан: -

Дэлгэрэнгүй
“ХҮННҮ-2222” /2021он/

“ХҮННҮ-2222” /2021он/

Хаалттай хуваарилах байгууламж угсрах ажил
Эхэлсэн: 2021.03.10
Дууссан: Дууссан

Дэлгэрэнгүй