card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр: “ХУРД ПРОПЕРТИЙЗ” ХХК
Гүйцэтгэсэн ажил:

101, 102, 106-р байрны дотор цахилгаан угсралтын ажил

Төслийн нэр:

“НИСЭХ”

Эхэлсэн:

2021.06.15

Дууссан:

Дууссан

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд