card

Гүйцэтгэсэн төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн нэр:

“ЗЭС ЭРДЭНИЙН ХУВЬ” ХХК

Гүйцэтгэсэн ажил:

Катодын Зэсийн Үйлдвэрийн үндсэн дөрвөн барилгын суурь

Төслийн нэр:

“КАТОДЫН ЗЭСИЙН ҮЙЛДВЭР”

Эхэлсэн:

2020.02.12

Дууссан:

-

Бусад гүйцэтгэсэн төслүүд