Хөдөлмөр Аюулгүй Байдал Эрүүл Ахуйн Сургалт

Эрчим хүч, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхэд баримтлах эхний дүрэм бол Хөдөлмөрийн Аюулгүй байдал билээ. Бид энэ зорилтыг нэн тэргүүнд тавьж ажилладаг бөгөөд Манай ХАБЭА-н хэлтсийн ажилчид байгууллагын дотоод ажилчиддаа үргэлж сургалт, зөвлөмж хүргэн аюулгүй байдлыг нь ханган ажилладаг.

Бүгд хамгаалалтын малгай, ажлын хувцас, бээлий болон хамгаалалтын гутлаа өмсөж хэвшицгээе.